Servicii

Pentru serviciile ce includ spalat, acesta este obligatoriu din considerente de igiena.